Biovac

MINIRENINGSVERK FÖR ALLA TOMTLÄGEN!

Biovac® minireningsverk finns i en mängd olika utföranden och har därför en hög flexibilitet vid placering. Anläggningarna klarar alla typer av markförhållanden och tomtlägen och kan antingen grävas ned eller placeras i ett frostfritt utrymme ovan jord. Reningsverken finns i storlekar från 1 upp till 500 hushåll. Välkommen att kontakta oss för att ta reda på vilken modell som passar just dig!

 

Biovac® SBR-process:

SATSVIS RENING I 6 STEG

Reningsprocessen i ett Biovac® minireningsverk sker efter ”aktiv slam”-metoden. I avloppsvattnet finns naturliga bakterier och mikroorganismer och vid rätt tillförsel av syre uppnås en naturlig process som efterlämnar avloppsvattnet färdigrenat. Genom att tillsätta en liten mängd flockningsmedel binds den sista vattenlösliga fosforn till slammet innan det renade avloppsvattnet släpps ut.

 

Vad innebär satsvis rening?

Satsvis rening innebär att reningsverket alltid renar en bestämd mängd avloppsvatten, oavsett hur mycket eller lite avloppsvatten reningsverket tar emot just för stunden. Genom att rena vattnet satsvis kan processen optimeras och justeras för maximal kvalitet på det renade vattnet. Reningsverket får en jämnare belastning jämfört med genomströmningsteknik där vattnet istället renas i ett kontinuerligt flöde. Anläggningen blir dessutom okänslig för ojämn belastning vilket gör reningsverken särskilt lämpliga för fritidsområden med stora variationer i belastning under året.

Grävarbeten

Anläggning

Dränering

Massor

Grundläggning

Reningsverk

Copyright @ All Rights Reserved