Om företaget

Forsnäs Entreprenad drivs och ägs av mig Lars Eriksson . Jag har sedan starten 2010 haft firman som en bisyssla till mitt heltids jobb på Markarbeten i Värmland AB och PEAB.

 

Maj 2015 tog jag steget för att satsa helhjärtat på min egen firma efter 12 år inom Mark och Anläggning, jag har under dessa 12 år jobbat som ledande hantverkare, arbetande arbetsledare och de sista 4 åren på PEAB som tjänsteman(arbetsledare/platschef).

 

Detta har gett mig möjligheten att få erfarenhet i projekt från att lägga en platt yta hos privatpersoner till att vara med och leda projekt som pågått under flertal år. Det är viktigt för mig att bevara min personliga relation till mina kunder och att vara en stark lokal resurs som allt från våra grannar till mina mer långväga kunder kan räkna med.

 

Mitt företag består i huvudsak av två grenar – Gräventreprenad och Biovac Minireningsverk med försäljning av tillhörande material . Mina uppdrag kommer till största del från vårt närmaste område i Värmland. Men jag blir självklart lika glada om jag lyckas få vänner som är mer långväga än så.

 

Jag vet, precis som du vet, att den bästa reklam man kan få, är nöjda kunder. Jag kan berätta hur duktiga jag tycker att jag är och hur noggrant vi genomför våra uppdrag bäst jag vill. Men det är fortfarande våra kunder, du, som bestämmer hur det är med den saken. Därför är jag noga med att slutföra våra uppdrag, stort som litet, med att noggrant följa upp jobbet och ta till oss av såväl bra som dåligt.

Grävarbeten

Anläggning

Dränering

Massor

Grundläggning

Reningsverk

Copyright @ All Rights Reserved